Ռեֆերատներ Բնագիտություն, ֆիզիկա, քիմիա, մաթեմատիկա

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Բացարձակ թվագրության մեթոդները

7
1400
2

Շարժման գաղտնիքը

6
1200
3

Մաթեմատիկան և ճարտարապետությունը

5
1000
4

Եթեր և մեխանիկական պատկերացումներ

5
1000
5

Գիտական իմացության օբյեկտիվությունը և աշխարհի ճանաչելիությունը

5
1000
6

Լուծել խնդիրները թվաբանորեն, հանրահաշվորեն և բացատրել լուծման մեթոդիկան

9
1800
7

Պոլիմերացման աստիճան և նրա վրա ազդող գոծոնները

6
1200
8

Ոչ գծային հավասարումնների լուծման լարերի և շոշափողների մեթոդը

10
2000
9

Նոոտրոպ

12
2400
10

Գալիլեո Գալիլեի օրենքը

9
1800