Ռեֆերատներ Աշխատանքի տնտեսագիտություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Շրջակա միջավայրի առանձին գործոնների ազդեցութունը աշխատունակության վրա. աշխատունակության մակարդակները

8
1600
2

Աշխատանքային կեցվածքը, դրա ձևերը: Ազդեցությունը աշխատունակության վրա

8
1600
3

Աշխատանքի գիտական կազմակերպման ծագումն ու զարգացումը

11
2200
4

Բանվորական կադրերի պատրաստման և որակավորման բարձացման հիմքերը և սոցիալ - տնտեսական նշանակությունը

15
3000
5

Աշխատող և չաշխատող կանայք

10
2000
6

Աշխատատեղերի կազմակերպումը և սպասարկումը

10
2000