Ռեֆերատներ Աշխատանքային իրավունք

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Առողջության իրավունք

5
1000
2

Աշխատանքային իրավունք

13
2600
3

Իրանի արդյունաբերությունը

5
1000
4

Աշխատանքային իրավահարաբերությունների դասակարգումը

10
2000
5

Գործատուի նախաձեռնությամբ աշխատանքային պայմանագրի դադարեցման ժամանակ ռիսկի մեղմացման հնարավոր ուղիները

6
1200
6

Աշխատանքային պայմանագրի լուծումը

11
2200
7

Աշխատանքային իրավահարաբերությունները: Դադարման ընդհանուր բնութագիրը և պայմանագրի լուծման ձևակերպումը

11
2200
8

Աշխատանքային իրվահարաբերությունների դասակարգումը

11
2200
9

Աշխատաժամանակի և հանգստի կազմակերպման նորմերը ու նորմատիվները ՀՀ-ում

13
2600
10

Աշխատաժամանակի հասկացությունը, կառուցվածքը, տեսակները և ռեժիմները

12
2400