Ռեֆերատներ Արտակարգ իրավիճակներ, քաղ. պաշտպանություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Քաղաքացիական պաշտպանության սկզբունքներն ու ձևերը

9
1800
2

Տրանսպորտային վիճակներ

10
2000
3

Մարդու հոգեֆիզիոլոգիական հնարավորությունները և անվտանգության վրա ազդող գործոնները

10
2200
4

Քաղաքացիական ծառայություն

7
1400
5

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի վարակումը ռադիոակտիվ նյութերի տեղումների դեպքում

7
1400
6

Փոթորիկ

5
750
7

Հակագազ

8
1200
8

Ջրհեղեղ

5
750
9

Երկրաշարժ

8
1200
10

Բնական աղետներ

8
1200