Ռեֆերատներ Արևելագիտություն և արտասահմանյան երկրների պատմություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Աքեմենյան Իրանի արվեստը

9
1800
2

Ժամանակակից անգլիական արևելագիտություն

9
1800
3

Սելջուկյան արշավանքները և արաբական երկրները

12
1800
4

Սաուդիան Արաբիա

12
1800
5

Պարսկաստան Ղաջար

12
1800
6

Մուհամմեդ

8
1200
7

Մեծ Բրիտանիայի և Շվեդիայի պառլամենտները

8
1200
8

Մարոկկո

12
1800
9

Իրանը իսլամական հեղափոխության նշանի տակ

5
750
10

Իմրու – Լը - Կայսը

6
900