Ռեֆերատներ Ապահովագրություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Բժշկական ապահովագրություն Վրաստանում. էությունը, առանձնահատկությունները, տեսակները

2
400
2

էկոլոգիական ապահովագրության համակարգի ներդրման հիմնախնդիրները և զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում

12
2400
3

Ապահովագրական համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

24
4800
4

Տեսականու օպտիմալացում

10
20
5

Շաքարի միջազգային առևտուր

5
1000
6

Տրանսպորտային ապահովագրությունը և դրա զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում

11
2200
7

Ապահովագրական պոլիսներ

10
2000
8

Ապահովագրական ընկերությունների ֆինանսական կայունությունը

9
1800
9

Անձնական ապահովագրության ծագումը, էությունն ու նշանակությունը

10
20000
10

Շինմոնտաժային աշխատանքների ապահովագրություն

12
2400