Թեմա - Քննչական միջնորդությոնների քննարկումը և լուծումը միջդատական վարույթում

Տեսակ - Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ

Գին - 2400 դրամ

Առարկա - Քաղաքացիական դատավարություն

Էջեր - 12

Բովանդակություն
Ներածություն
Քննչական միջնորդությոնների քննարկումը և լուծումը միջդատական վարույթում
Եզրակացություն

Գրականության ցանկ
1. ՀՀ Սահմանադրություն,
2. ՀՀ Սահմանադրական իրավունք, Ն. Ա. Այվազյան, Երևան 2008:
3. ՀՀ Սահմանադրության մեկնաբանությունները, Գ. Հարությունյան, Երևան 2010:
4. ՀՀ Քրեական դատավարության իրավունք, Հատուկ մաս, Երևան 2006
5. URL:// http://mrsargsyan.wordpress.com/tag

Պատվիրել այս աշխատանքը