Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ Բժշկագիտություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Հնչյունահնչութային գործընթացները զարգացնող խաղեր

20
4000
2

Կակազության շտկման` Լ. Վիգոդսկու մեթոդը

20
4000
3

Հնչարտաբերման շտկումը բանավոր խոսքի ժամանակ

16
3200
4

Նորածնի անատոմիաֆիզիոլոգիական հատկանիշները

14
2800
5

Ալերգիան և դրա դասակարգումը

20
4000
6

Լոգոպեդիա

34
6800
7

Սուր վարակիչ հիվանդությունները և դրա հետևանքները

13
2600
8

Նյարդային համակարգի կենսաբանական հուսալիություն

15
3000
9

Գլխուղեղը որպես հոգեկանի բնագիտական հիմք

25
5000
10

Բժշկագիտական խորհրդատվության գործունեությունը

15
3000