Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ Աշխարհագրություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

ՀՀ բուսական աշխարհի առանձնահատկությունները

20
4000
2

Թուրքիայի և Իրանի աշխարհագրական համեմատական բնութագիրը

17
3400
3

Պրակտիկայի հաշվետվություն. Վայոց Ձորի մարզպետարան

14
2800
4

Երկրատեղեկատվական համակարգերի մասին

11
2200
5

Երկրատեղեկատվական համակարգեր

14
2800
6

Երկրատեղեկատվական համակարգեր, հողային կադաստր

12
2400
7

Երկրատեղեկատվական համակարգ, ավանդական տեխնոլոգիաների օգնությամբ ստացված տվյալների մշակումը և էլեկտրոնային քարտեզի կազմումը

12
2400
8

Ստորերկրյա ջրերի ընդհանուր բնութագիրը, տարածման օրինաչափությունները

23
4600
9

Կառուցապատ տարածքների կադաստր և քարտեզագրական հիմք

26
5200
10

Լանջային պրոցեսներ (սոլիֆլուկցիա, դելյուվիալ լվացում, դեֆլյուկցիա, փլվածքաթափվածքային պրոցեսներ, չինգիլներ, սողանքներ, սելավներ)

24
4800