Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ Վիճակագրություն և ՏԳՎ

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Շահույթի ձևավորման, հաշվառման և օգտագործման վերլուծություն

82
41000
2

ՀՀ բնակչության վերարտադրության վիճակագրություն

64
32.000
3

Պահուստների ձևավորման և օգտագործման վերլուծություն

50
22.000
4

Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ

65
30.000
5

Տնտեսական շահույթը և դրա վերլուծությունը

62
30.000
6

Ներքին առևտրի զարգացման ուղղությունները, հիմնախնդիրները և տնտեսական գործունեության վերծուծությունը

73
35.000
7

Պահուստների ձևավորման և օգտագործման վերլուծություն

57
27.000
8

Վաճառահանման ծավալի պլանավորումը և վերլուծությունը

65
30.000
9

Ոչ ընթացիկ ակտիվների վերլուծություն

65
31.000