Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ Տուրիզմ

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Երևան քաղաքի հյուրանոցային ցանցում հանդես եկող առանձնահատուկ ծառայությունները

66
33000
2

Առողջարանները որպես զբոսաշրջային ռեսուրսներ

65
32500
3

Երևան քաղաքի հյուրանոցային ցանցում հանդես եկող առանձնահատուկ ծառայությունները

66
33000
4

Զբոսաշրջության միջազգային մրցունակության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

91
45500
5

Տուրիզմի տարածական կազմակերպումը

37
18500
6

Զբոսաշրջության զարգացման հեռանկարների վերլուծությունը ՀՀ-ում

73
36500
7

Զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների արդի վիճակը ՀՀ-ում

66
13200
8

Տարածքային զբոսաշրջություն

103
51500
9

Հյուրանոցային գործ

99
49500
10

ՀՀ ներգնա զբոսաշրջության ոլորտի մրցակցային վերլուծություն

75
35.000