Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ Ընդհանուր Տնտեսագիտություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Պասիվների աուդիտորական գնահատման հիմնախնդիրները «Երևան գարեջուր» ՓԲԸ-ում

81
40500
2

Ոչ ընթացիկ ակտիվների վերլուծությունը Արարատ բանկի օրինակով

67
33500
3

Ձեռնարկատիրական բիզնեսի ներքին վտանգների ռիսկերի նվազեցման ուղիները և մեթոդները Գրանդ քենդի ընկերությունում

69
34500
4

ՀՀ արտաքին տնտեսական գործունեության օրենսդրական դաշտի կարգավորումը

38
19000
5

Հեռահաղորդակցային տեխնոլոգիաների և ծառայությունների զարգացման միտումները

40
20000
6

Կապիտալի կառուցվածքը և կառավարման մեխանիզմները առևտրային կազմզակերպություններում Արտֆուդ ընկերության օրինակով

66
33000
7

Հայաստանի մասնակցությունը կապիտալի միջազգային միգրացիայի գործընթացներին

69
34500
8

ՀՀ գործարար միջավայրը և դրա բարելավման հնարավոր ուղիները

89
44500
9

Բեռնափոխադրումների մրցակցային միջավայրի արդի վիճակը և զարգացման հեռանկարները ՀՀ օրինակով

83
41500
10

Անվավեր գործարքների տեսակները և առանձնահատկությունները

62
31000