Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ Սահմանադրական իրավունք

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Պառլամենտական կառավարումը ՀՀ-ում

31
15500
2

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրական համակարգը և դրա զարգացման միտումները

78
39000
3

Պառլամենտական իրավունքի կարգավորման առարկան և մեթոդները

78
39000
4

Մարդու և քաղաքացու իրավունքների պաշտպանության սահմանադրաիրավական երաշխիքների համակարգ

102
51000
5

Պետական մարմինների դասակարգում

85
34.000
6

Նախագահի ինստիտուտները ՀՀ-ում

82
40.000
7

Պատգամավորների սահմանադրաիրավական կարգավիճակը

60
29.000