Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ Քրեական դատավարություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Հանցագործությունների որակման առանձնահատկությունները խմբայաին հանցագործությունների դեպքում

61
30500
2

Հանցագործությունների որակման առանձնահատկությունները խմբային հանցագործությունների դեպքում

61
30500
3

Հասարակական կարգի դեմ ուղղված հանցագործություններ

52
26000
4

Սոցիալական աշխատողի մասնակցության ձևերն ու հնարավորությունները քրեական դատավարություններին

27
13500
5

Ճանաչման ներկայացնելու տակտիկական առանձնահատկությունները և նշանակությունը գործի քննության ու բացահայտման համար

72
36000
6

Պետական դավաճանության և լրտեսության ընդհանուր բնութագիրը

51
25500
7

Անզգույշ հանցավորությունը ՀՀ-ում

81
40500
8

Բարեփոխումների հիմնական ուղղությունները ՀՀ դատական համակարգում

91
45500
9

Ճանաչմանը ներկայացնելու հիմնախնդիրները և դատավարական տակտիկան

70
35.000
10

Մրցակցության սկզբունքի կիրառությունը միջդատական վարույթում

81
40.500