Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ Պետության և իրավունքի տեսություն, պատմություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Իդեալական կնոջ կերպարը արդի հայաստանյան ընկալումներում

50
25000
2

Պետության դերն ու գործառույթները ահաբեկչության դեմ պայքարում

73
36500
3

Մոնղոլների վարչաքաղքական համակարգը

46
23000
4

Խորհրդաթուրքական հարաբերությունները 1923-1938 թվականերին

49
24500
5

Ռազմաքաղաքական դաշինքների ձեվավորումը սառը պատերազմի տարիներին (1949-1980-ական թթ.)

61
30500
6

Վաղ վերածնության շրջան

37
18500
7

Եգիպտոսը արաբական գարնան համատեքստում

42
21000