Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ Միջազգային իրավունք

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Աղմուկի խնդիրները մեծ և միջին քաղաքներում

52
26000
2

Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների քրեաբանական բնութագիրը

30
6000
3

Եվրոպական միության իրավունքի աղբյուրները

74
36.000
4

Միջազգային իրավական ճանաչման ինստիտուտը

59
29.000
5

Ազգատարածքային հակամարտություններ և ինքնորոշման իրավունք

67
13.500
6

Հայ-ռուսական հարաբերությունները 1990-ական թթ.

53
22.000
7

Ճանաչման ինստիտուտը ժամանակակից միգազգային իրավունքում

56
30.000
8

Միջազգային քրեական դատարանի իրավազորությունը

77
37.000
9

ՄԱԿ-ի դերը փոփոխվող աշխարհում

75
36.500
10

ԵՄ Եվրոմիության կազմավորումը և դրա դերակատարումը միջազգային հարաբերություններում

70
34.000