Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ Մանկավարժություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Երեխաների մարզական ընդունակությունների ուսումնասիրությունը

45
22500
2

Սուիցիդը որպես կենսաբանական և սոցիալական երևույթ

32
16000
3

Հաղորդակցումը՝ որպես հասարակական սուբյեկտների փոխգործունեության գործընթաց

45
22500
4

Դասի առանձնահատկությունները ներկայիս բարեփոխվող տարրական դպրոցում

59
29500
5

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեսական մոտեցումները: Վերապատրաստումը` որպես պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակի բարձրացման միջոց

39
19500
6

Կարդալու կարողության ձևավորման առանձնահատկությունները առաջին դասարանում

69
34500
7

Կրտսեր դպրոցականների ալգորիթմական և տրամաբանական մտածողությունը

62
31000
8

Մանկավարժ կազմակերպչի անձնային և մասնագիտական որակները կրթության կազմակերպման գործում

86
43000
9

Արվեստի տեսակների ներառումը 4-րդ դասարանի մայրենիի դասագրքում որպես ճանաչողության և գեղագիտական դաստիարակության միջոց

57
28500
10

Մանկավարժական պրոցես հասկացությունը

74
29.500