Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ Հայոց լեզու

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Բազմիմաստ ածականներ Դ. Դեմիրճյանի «Վարդանանք» պատմավեպում

45
22500
2

Միակազմ նախադասությունները Վ. Տերյանի պոեզիայում

40
20000
3

Ժողովրդայնություն հաղորդող լեզվական տարրերը Մ. Գալշոյանի «Մարութա սարի ամպերը» ժողովածուում

41
20500
4

Բազմիմաստ ածականներ Դ. Դեմիրճյանի «Վարդանանք» վեպում

45
22500
5

Համանունները 5-րդ դարի մատենագրության մեջ

50
25000
6

Զուգաձևությունները Լ.Խեչոյանի պատմվածքներում

49
24500
7

Խոսքիմաստային զուգաձևությունները Լևոն Խեչոյանի պատմվածքներում

50
25000
8

Սահմանային եղանակը միջին հայերենում

42
21000
9

ՀՀ տեղանունների իմաստաբանական և բառակազմական քննություն

40
20000
10

Համանունները 5-րդ դարի մատենագրության մեջ

45
22500