Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ Հանրային կառավարում

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Պետական կառավարման բարեփոխումները 1990-2000 թթ.

85
42500
2

Հանրային կարծիքի տեսական խնդիրները հանրային կառավարման համակարգում

31
15500
3

Փոփոխությունների կառավարման արդյունավետությունը հանրային կառավարման համակարգում

79
39500
4

Քաղաքակրթություն և մշակույթ

64
32000
5

Լիազորությունների ապակենտրոնացման հիմնախնդիրները ՀՀ հանրային կառավարման համակարգում

82
41000
6

Հանրային կապերը հանրային ծառայություն մատուցող ընկերություններում և բիզնես ոլորտում

81
40000
7

Կազմակերպության կառավարման հիմանախնդիրները մրցակցային շուկայում

85
42500
8

Հանրային հաղորդակցման համակարգի առանձնահատկությունները կառավարման պետական և մասնավոր սետոր

92
46000
9

Հայաստանի Առաջին Հանրապետության պետական կառավարման համակարգը

83
41500