Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպում

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Միջազգային մարքեթինգի դերը ՀՀ արտաքին առևտրում

67
33500
2

Ինտերնետ մարքեթինգը՝ որպես կազմակերպության մրցունակության բարձրացման գործիք (Անիտուր կազմակերպության օրինակով)

67
33500
3

Հանրային սննդի կազմակերպության արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները

65
32500
4

Փոքր հյուրանոցների գործունեության և մասնագիտացման կազմակերպումը

62
31000
5

Գովազդի արդյունավետության բարձրացման հիմնական ուղղությունները սննդամթերքի արտադրության ոլորտում

81
40500
6

Տեղական արտադրության խթանման և արտադրական ներուժի զարգացման ուղիները ՀՀ-ում

53
26500
7

ՀՀ ծառայությունների ոլորտի զարգացման հեռանկարները ՎՏԲ-ի օրինակով

66
33000
8

Գովազդի պլանավորումը և իրականացումը ՀՀ օրինակով

50
25000
9

Արտադրանքի տեսական կառուցվածքի բարելավման խնդիրները խոշոր բիզնեսում

64
32000
10

Պաշարների կառավարումը սննդի արտադրության կազմակերպություններում

84
42000