Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ Աշխարհագրություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

ՀՀ լեռնամարգագետնային հողերի տարածման առանձնահատկությունները և բնապահպանական խնդիրները

54
27000
2

Հարավային Կովկասի տեղը ձևավորվող աշխարհակարգում

99
49500
3

Իրանի քուրդստանի բնակլիմայական և մարդկային ռեսուրսների աշխարհագրությունը

58
11600