Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ Ապահովագրություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Կյանքի ապահովագրության ձևավորման և զարգացման ուղղությունները ՀՀ-ում

73
35000
2

Պատասխանատվության ապահովագրությունը,դրա ձևավորման և զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում

65
32500
3

Ապահովագրական միջնորդները և դրանց գործունեության արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում

93
46500
4

Վնաս պատճառելուց բխող պարտավորությունները

50
25000
5

Ապահովագրական ծառայությունների առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

44
22000
6

Միջազգային ապահովագրական շուկայի զարգացման ժամանակակից միտումները

72
36000
7

Բանկային ռիսկերը և դրանց ապահովագրման մեխանիզմները ՎՏԲ բանկի օրինակով

55
27500
8

Առևտրային բանկերի հուսալիությունը և դրա ապահովումը

76
38000
9

Ընտրությունների տեղեկատվական և ֆինանսական ապահովում

63
31500
10

Կյանքի ապահովագրության ներդրման ու զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում

82
41000