Թեմա - Excel ծրագրի հիմնական տեքստային ֆունկցիաները

Տեսակ - Այլ աշխատանքներ

Գին - 1800 դրամ

Էջեր - 9

Բովանդակություն
Ներածություն
Excel ծրագրի հիմնական տեքստային ֆունկցիաները
Եզրակացություն

Գրականության ցանկ
1.Эд. Ботт “Microsoft Office 2003 “, М. 2003.
2.Ա.Կ.Խուրշուդյան, Կ.Ա. Խաչատրյան ‘’Ինտերնետ ծրագրավորման հիմունքներ’’, Ե.2006.
3.'Ցանցային օպերացիոն համակարգեր' (ՀՊՃՀ), Ե.2005.
4.http://www.ru.wikipedia.org

Պատվիրել այս աշխատանքը