Այլ աշխատանքներ

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
191

Վեճի տեսության հարցերը հին աշխարհում

11
2200
192

Անգլիայի լճային դպրոցը

6
1200
193

Արդյունավետ թիմի ստեղծումը

10
2000
194

Թեոնիս համայնք հասարակություն

4
800
195

Ազատ, արդար ընտրությունները իբրև Հայաստանի ապագա և երիտասարդության դերը այդ գործում

3
600
196

Анализ повести А.С. Пушкина "Метель"

4
800
197

Հայերը Վրաստանում միջին դարերում

16
3200
198

Համաշխարհային բանկ

12
2400
199

Ուժային ընդունակությունների մշակումը

6
1200
200

Տեղեկատվության արտահոսք

6
1200