Թեմա - Ստանդարտ նամակի ձևավորում

Գին - 2800 դրամ

Առարկա - Այլ աշխատանքներ

Էջեր - 14

Բովանդակություն
1. Ստանդարտ նամակի ձևակերպումը: Հասցե, ամսաթիվ, դիմում, վերջաբան, ստորագրություն, հավելված: Հատուկ փոստային ուղարկումներ
2. Նամակի նպատակը: Նամակի տեքստը: Ընդհանուր կանոններ
2.1. Ընկերության ներկայացում
Նամակի պլան
2.2. Նամակ-առաջարկության պատասխան
Համագործակցության մասին առաջարկության նամակի դրական պատասխան
Նամակի պլան
2.3. Հարցում, պահանջ
Նամակի պլան
2.4. Հարցման, պահանջի պատասխան
Նամակի պլան
2.5. Պատվեր
Նամակի պլան
2.6. Պատվեր-նամակի պատասխան
Նամակի պլան
2.7. Բողոք
Նամակի պլան
2.8. Բողոքի պատասխան
Նամակի պլան
3. Գործնական նամակագրության որոշ օրինակներ
Պայմանագրին ուղեկցող նամակ
Պայմանագրի դադարեցում
4. Ֆաքսեր, հեռագրեր
5. Էլեկտրոնային փոստ: Ընդհանուր կանոններ
Եզրակացություն

Գրականության ցանկ
1. ГОСТ П 6.30-97 Государственный стандарт Российской Федерации Унифицированные системы документации Унифицированная система организационно-распорядительной документации Требования к оформлению документов
2. Справочник секретаря-машинистки под ред. Машановой М.Ю., М.
3. Картов В.В. §Система документооборота на предприятии¦, М., Има-прес, 2000

Պատվիրել այս աշխատանքը