Թեմա - Պարտավորությունների համաշխարհային շուկա

Գին - 1800 դրամ

Առարկա - Այլ աշխատանքներ

Էջեր - 9

Բովանդակություն
1. Ներդրումային նախագծերի ֆինանսավորման մեթոդները
2. Ակցիանավորումը որպես ներդրումների մեթոդ
3. Բանկային վարկի դերը
4. Երկարաժամկետ ներդրումների ֆինանսաորում պարտատոմսերի թողարկման հիման վրա

Պատվիրել այս աշխատանքը