Թարգմանված նյութեր:

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
91

Արժեքի կառավարում

7
1750
92

Արժեքի կառավարման արդյունավետության հիմնական ցուցանիշները

6
1500
93

Արդյունքների ստանդարտները և գնահատումը

13
3250
94

Ավտոմեքենայի ապահովագրությունը Ուկրաինայում

10
2500
95

Ավտոմեքենայի ապահովագրությունը Ուկրաինայում

10
2500
96

Աչքի բարտոնելեզ

4
1000
97

Աշխատանքային ռեսուրսների դասակարգումը

4
1000
98

Աշխատանք թղթի հետ

5
1250
99

Աշխատանք գործվածքի հետ

5
1250
100

Աշխատակազմի ոչ նյութական մոտիվացիան մոտիվացիայի տեսության հիման վրա

6
1500