Թարգմանված նյութեր:

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
31

Ո՞վ ունի իշխանություն

17
4250
32

Շարժական սրճարանի ստատիկ մոդելի կառուցումը

34
8500
33

Նիկելափոշու ստացումը լուծույթներից

8
2000
34

Ներդրումային ռազմավարություն, կենսաթոշակ

5
1250
35

Մոնոբյուրեղային սիլիցիումի ստացումը

5
1250
36

Միջազգային իրավիճակը Ղրիմի պատերազմի նախօրեին

6
1500
37

Միկրոցիրկուլյացիայի թթվածնամատակարարումը արյան փոխներարկման և պահեստավորման հեռանկարները

7
1750
38

Մարքս

8
2000
39

Մարդկային կապիտալի կառավարման լուծումներ

21
5250
40

Մ.Ի․ Տուգան-Բարանովսկու տնտեսագիտական հայացքները պարբերաշրջանների վերաբերյալ

6
1500