Թարգմանված նյութեր:

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Մոնտաժային բարձիկ

16
4800
2

Հակադարձ սպեկտրալ տեսություն

10
3000
3

Կանոնավոր բազմանկյուն

5
1500
4

Ֆինանսիստը

15
3750
5

Օ Հենրի «Արքայադուստրը և պուման»

7
1750
6

Քաղաքական համակարգ

62
15500
7

Քաղաքական բանավեճի թարգմանության առանձնահատկությունները

8
2000
8

Փափուկ արհեստական և սինթետիկ կաշիների տեսականու ուսումնասիրությունը

19
4750
9

Փաստերի վերաբերյալ տեղեկատվության քրեա-դատավարական ապացուցման ժամանակ դրանց էլեկտրոնային տարբերակի ռուս-հայ դիսերտացիա

132
33000
10

Տնտեսական վերլուծության տեսակներն ու դրա կապը հարակից դիսցիպլինաների հետ

15
3750