Ռեֆերատներ Տուրիզմ

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Մշակութաճանաչողական տուրիզմի արդի վիճակը

4
800
2

Զվարճանքի ծառայությունների շուկայի այդ թվում հարսանյաց ծառայությունների շուկայի զարգացման հեռանկարները

5
1000
3

Տուրիստական ենթակառուցվածքների հիմնական բաղկացուցիչները

15
3000
4

«Մարիոթ» հյուրանոցային ցանց

13
2600
5

ՏՀ-ն և տուրիզմը

7
1400
6

Տուրիզմի սպասարկման հիմնախնդիրները արդի պայմաններում

12
2400
7

Անիմացիոն ծառայությունները ռեկրեացիայում. Ռեկրեացիոն անիմացիա

9
1800
8

Սպասարկման դերն ու նշանակությունը ժամանակակից հասարակությունում

8
1600
9

Ուրարտական և հայ աստվածների նմանությունները. համեմատություն

11
2200
10

Հայրենադարձական տուրիզմ

3
600