Թեմա - Տնտեսության փիլիսոփայության մեթոդաբանություն

Տեսակ - Ռեֆերատ

Գին - 4200 դրամ

Առարկա - Տնտեսագիտության փիլիսոփայություն

Էջեր - 23

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Փիլիսոփայությունը և տնտեսագիտությունը
2. Տնտեսագիտության փիլիսոփայության մեթոդաբանությունը
3. Տնտեսագիտության փիլիսոփայության զարգացման փուլերը
Եզրակացություն

Գրականության ցանկ
1Самсин А.И. "Основы философи иэкономики". М., 2003.
2.Орехов А.М. "Философияэ кономики". М., 1998.
3.Осипов Ю.М. "Очерки философии хозяйства". М., 2000.
4.Булгаков С.Н. "Философия хозяйства", М., 1990.
5.Субетто А.И. "Введение в философию экономики и экономической науки" М., Эл. № 77-6567, 28.01.2005

Պատվիրել այս աշխատանքը