Թեմա - Տնտեսության փիլիսոփայության առարկան և ֆունկցիաները

Տեսակ - Ռեֆերատ

Գին - 2200 դրամ

Առարկա - Տնտեսագիտության փիլիսոփայություն

Էջեր - 12

Գրականության ցանկ
1.Շաքարյան Հր., Փիլիսոփայություն, Երևան, 2005
2.Самсин А.И. Основы философии экономики, М., 2003
3.Горохов В.Г., Розин В.М. Введение в философию техники. М., 2004

Պատվիրել այս աշխատանքը