Թեմա - Տնտեսագիտության փիլիսոփայության խնդիրները և ֆունկցիաները

Տեսակ - Ռեֆերատ

Գին - 800 դրամ

Առարկա - Տնտեսագիտության փիլիսոփայություն

Էջեր - 4

Գրականության ցանկ
1.Самсин А.И. "Основы философии экономики". М., 2003.
2.Осипов Ю.М. "Очерки философии хозяйства". М., 2000.

Պատվիրել այս աշխատանքը