Թեմա - Հասարակական գիտակցության մեջ էկոնոմիզմի և սպառման երևույթների հաղթահարման միջոցները և պատճառները

Տեսակ - Ռեֆերատ

Գին - 1200 դրամ

Առարկա - Տնտեսագիտության փիլիսոփայություն

Էջեր - 7

Գրականության ցանկ
1."Философия хозяйства", глава IV: О трансцендентальном субъекте хозяйства I. Человек и человечество. II. Софийность хозяйства

Պատվիրել այս աշխատանքը