Ռեֆերատներ Տնտեսագիտության փիլիսոփայություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Հոլդինգների իրավաապահովման արտասահմանյան պրակտիկան

19
3800
2

Տնտեսության փիլիսոփայության մեթոդաբանություն

23
4200
3

Տնտեսագիտության փիլիսոփայության խնդիրները և ֆունկցիաները

4
800
4

Սոցիալ-տնտեսական դրույթները Նոր և Լուսավորչական ժամանակների փիլիսոփայության մեջ

4
800
5

Սեփականության էության, կառուցվածքի և ֆունկցիաների մասին սոցիալական փիլիսոփայություն

12
2200
6

Փիլիսոփայական խնդիրները դասական քաղաքատնտեսության ներկայացուցիչների աշխատություններում

13
2400
7

Մարքսիզմի հիմնադիրների ներդրումը տնտեսագիտության փիլիսոփայության զարգացման գործում

12
2400
8

Յու.Վ.Կրիժանիչի, Ի.Տ.Պոսոշկովի, Վ.Ն.Տատիշչևի սոցիալ-տնտեսական հայացքները

11
2000
9

Հասարակական գիտակցության մեջ էկոնոմիզմի և սպառման երևույթների հաղթահարման միջոցները և պատճառները

7
1200
10

Տնտեսության փիլիսոփայության առարկան և ֆունկցիաները

12
2200