Ռեֆերատներ Քրեական իրավունք

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Իրավաբանական աշխատանքի հոգեբանությունը

4
800
2

Կոնֆլիկտային և քրեածին հարաբերություններով ընտանիքներ

7
1400
3

Քաղաքական ծառայողի նկատմամբ կիրառվող կարգապահական տույժերը և կիրառման կարգ

7
1400
4

Կանանց հանցավորությունը. նրա առանձնահատկություններն ու կանխումը

25
6250
5

Մեղադրանքի առաջադրումը, փոփոխումը և լրացումը

8
1600
6

Հռոմեական-կաթոլիկ եկեղեցու եկեղեցական (կանոնական) իրավունքը դեկրետ պապական ընտրությունների մասին

6
1200
7

Ֆրանսիայի այլընտրանքային պատժամիջոցների համեմատությունը ՀՀ իրավական համակարգում այլընտրանքային պատժատեսակների հետ

12
2400
8

Բռնությամբ հանցանք կատարողի անձը բնութագրող առանձնահատկություններ

11
2200
9

Սպանության անհրաժեշտ պաշտպանության սահմանազանցմամբ

11
2200
10

Պատիժ իրականացնող մարմինների նկատմամբ իրականացվող վերահսկողությունը

9
1800