Թեմա - Քննչական գործողությունները և դրանց մասնակիցները

Տեսակ - Ռեֆերատ

Գին - 2800 դրամ

Առարկա - Քաղաքացիական դատավարություն

Էջեր - 14

Գրականության ցանկ
1 ՀՀ Սահմանադրություն,
2 ՀՀ Քրեական դատավարության օրենսգիրք,
3 ՀՀ Քրեական դատավարություն, Ընդհանուր մաս, Երևան 2006,
4 ՀՀ Քրեական դատավարություն, Հատուկ մաս, Երևան 2006:

Պատվիրել այս աշխատանքը