Թեմա - Առաջին ատյանի, վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարանների դատական ակտերը

Տեսակ - Ռեֆերատ

Գին - 2200 դրամ

Առարկա - Քաղաքացիական դատավարություն

Էջեր - 11

Գրականության ցանկ
1. «Քաղաքացիական դատավարության մասին» ՀՀ օրենսգիրք
2. Ռ. Գ. Պետրոսյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարություն, Երևան, 2012թ., 692 էջ:
3. Гурвич М.А. Судебное решение /теоретические проблемы/. М., 1976
4. Гражданское процессуальное право. ‘’ПРОСПЕКТ» М. 2005
5. Гражданский процесс. Учебник. Изд. БЕК. М., 1999
6. Гражданский процесс. Учебник. ‘’Спарк». М., 1999
7. Гражданский процесс. Учебник. М., 2006

Պատվիրել այս աշխատանքը