Թեմա - ԶԼՄ-ների դերը խաղաղության մշակույթի ձևավորման գործընթացում

Տեսակ - Ռեֆերատ

Գին - 1200 դրամ

Առարկա - Լրագրություն

Էջեր - 6

Բովանդակություն
1.Ջ. Հասրաթյան. Խաղաղության մշակույթ. ժողովրդավարություն և մշակույթների երկխոսություն : Ե. 1999
2.Сборник материалов международной конференции, Цахк Культура мира: Демократия и диалог культур/. М. 1999
3. http://www.un.org/ru/peace/culture/culture.shtml

Պատվիրել այս աշխատանքը