Թեմա - ԶԼՄ-ների արդյունավետ օգտագործումը իրադարձության կազմակերպման համար

Տեսակ - Ռեֆերատ

Գին - 2800 դրամ

Առարկա - Լրագրություն

Էջեր - 14

Գրականության ցանկ
1. Event Marketing: How to Successfully Promote Events, Festivals, Conventions, and Expositions
2. http://www.advlab.ru/articles/article379.htm
3. http://www.recus.ru/organizaciya_meropriyatiy/
4. http://eventmarket.ru/
5. http://www.marketing.spb.ru/lib-mm/btl/event_marketing.htm
6. http://marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_i/event/index.php

Պատվիրել այս աշխատանքը