Թեմա - ՀՀ վերահսկիչ պալատը, դրա գործառույթները

Տեսակ - Ռեֆերատ

Գին - 2400 դրամ

Էջեր - 12

Բովանդակություն
Ներածություն
1.Վերահսկիչ պալատի հիմնական սկզբունքները, խնդիրները և գործառույթները
2.Վերակսիչ պալատի կառուցվածքը և վերահսկողության ձևերը
Եզրակացություն

Գրականության ցանկ
1.Վերահսկիչ պալատի մասին ՀՀ օրենք` ընդունվել է 9.01.2007 2.Վերահսկիչ պալատի մասին ՀՀ օրենք` ընդունվել է 25.12.2006 3.www.coc.am ՀՀ վերահսկիչ պալատի պաշտոնական կայք

Պատվիրել այս աշխատանքը