Թեմա - Գվիդո Ռենի

Տեսակ - Ռեֆերատ

Գին - 1000 դրամ

Առարկա - Արվեստ

Էջեր - 5

Բովանդակություն
1. «Եկատերինա Ալեքսանդրացու մահը»
2. «Ատլանտա և Հիպոմեն»
3. «Երեխաների սպանդ»

Գրականության ցանկ
1. Виппер, Б. Р. Статьи об искусстве. М. : Искусство, 1970.
2. Шевырев, С. П. Болонская школа : Отрывок из путевых записок по Италии // Комета Белы. М., 1833.
3. Гвидо Рени «http://ru.wikipedia.org/wiki/»

Պատվիրել այս աշխատանքը