Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ Վիճակագրություն և ՏԳՎ

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Սիրիահայերի ադապտացիան Հայաստանյան հայ մշակութում

31
6200
2

Ուսանող Երիտասարդների ժամանցի անցկացման ձևերը ԵՊՀ-ում

35
7500
3

Միավոր արտադրանքի ինքնարժեքի մակարդակի և դինամիկայի ցուցանիշները

14
2800
4

ՀՆԱ-ի հաշվարկման բաշխման մեթոդ

12
2400
5

ՀՆԱ-ի հաշվարկը համադրելի գներով

13
2600
6

Բնակչության կենսամակարդակի ցուցանիշների համակարգը

17
3400
7

Բնակչության ծախսերը և սպառման ցուցանիշները

14
2800
8

Աշխատանքի արտադրողականության մակարդակի չափումը և դինամիկայի ուսումնասիրությունը

15
3000
9

Գների վիճակագրության ցուցանիշների շարժընթացը ՀՀ-ում

13
2600
10

Կազմակերպության դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի վերլուծություն

22
4400