Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ Վարչական իրավունք

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Վարչական տույժեր

18
3600
2

Վարչական ընթացակարգ

24
4800
3

Վարչաիրավական հարաբերություններ

23
4600
4

Վարչաիրավական նորմեր

20
4000
5

Վարչական տույժեր

23
4600
6

Պետական ծառայողների ատեստավորումը և պետական ծառայության կադրը

21
4200
7

Կրթության կառավարում

21
4200
8

Առողջապահության կառավարում

25
5000
9

Վարչական պատասխանատվության միջոցները

20
4000
10

Վարչական տույժերի տեսակները, բովանդակությունը և կիրառումը

13
2600