Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ Ընդհանուր Տնտեսագիտություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Օլիգոպոլիաների վարքը գաղտնի համաձայնության պայմաններում

18
3600
2

Փողի էությունը և գործառույթները

19
3800
3

Փոխարինման էլաստիկությունը և Սլուցկու հավասարումը

17
3400
4

Փոխատվական կապիտալի շուկայի մասնակիցները և գործիքները

17
3400
5

Տնտեսության օբյեկտների գործունեության կայունության հետազոտությունների կազմակերպումը

11
2200
6

Տնտեսական ճգնաժամի հաղթահարման ժամանակակից մոտեցումները

17
3400
7

Տնտեսական համակարգը որպես մակրոտնտեսական վերլուծության օբյեկտ

20
4000
8

Տնտեսական աճի տեսությունները և մոդելները

16
3200
9

Տնտեսական աճը, դրա գնահատման եղանակները և գործոնները

16
3200
10

Վարկունակության բնորոշումը և կառավարման առանձնահատկությունները առևտրային բանկերում և վարկային կազմակերպություններում

14
2800