Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ Սոցիոլոգիա, սոցիալական աշխատանք

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Սոցիոլոգիական հետազոտությունների ընտրահատվածի առանձնացումը

14
2800
2

Հաշմանդամության երևույթի ընկալման բժշկական մոդելը

13
2600
3

Սոցիալական գովազդը որպես սոցիալական հիմնախնդիրների կանխարգելման միջոց

31
6200
4

Փախստականների հետ սոցիալական աշխատանք

30
6000
5

Շեղվող վարք ունեցող անչափահասների հետ տարվող սոցիալական աշխատանքի առանձնահատկությունները

40
12000
6

Մարգարետ Միդ «Հասունացումը Սամոայում»

21
4200
7

Հատուկ պաշտպանության կարիք ունեցող երեխաներ

24
4800
8

Երեխայի իրավունքը սոցիալական աշխատանքի համատեքստում

25
5000
9

Ազատազրկված անչափահասների հետ սոցիալական աշխատանքի առանձնահատկությունները

23
4600
10

Քաղաքական հաղորդակցություն

7
1400