Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ Սահմանադրական իրավունք

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

ՀՀ կառավարությունը

25
5000
2

ԼՂՀ Սահմանադրություն, Ի՞նչ է այն՝ սոսկ իրավական ակտ, թե անկախության երաշխիք

8
1600
3

Պրակտիկայի հաշվետվություն. Ազգային ժողով

23
4600
4

Պրակտիկայի հաշվետվություն. Վերահսկիչ պալատ

18
3600
5

Սահմանադրությունը որպես մարդու և քաղաքացու իրավունքների պաշտպանության՝ սահմանադրաիրավական երաշխիք

8
1600
6

Ընտրական օրենսդրության էվոլյուցիան Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունում

18
3600
7

ԱԺ օրենսդիր մարմին

13
2600
8

Սահմանադրական դատարանի ակտերի տեղը ՀՀ-ում իրավական ակտերի աստիճանագրության համատեքստում

13
2600
9

Մարդու և քաղաքացու սահմանադրական պարտականությունները

21
4200
10

ՀՀ նախագահը

21
4200