Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ Քրեական իրավունք

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Առանց մեղքի վնաս պատճառելու ինստիտուտը ՀՀ և արտասահմանյան երկրների օրենսդրություններում

20
5000
2

Քրեական գործերով իրավական օգնությունը միջազգային պայմանագրերին համապատասխան

26
6500
3

Տուժողի անօգնական վիճակը որպես բռնաբարության օբյեկտիվ կողմի հատկանիշ

20
4000
4

Դեպքի վայրի զննության ընթացքում կիրառվող մեթոդները

28
7000
5

Իրացվելիության նորմատիվների հաշվարկը ՀՀ առևտրային բանկերում

10
2000
6

Իրավական դաստիարակության նպատակը, խնդիրները

15
3000
7

Մարդու դեմ ուղղված հանցագործություններ

13
2600
8

Կեղծ փողեր կամ արժեթղթեր պատրաստելը, պահելը կամ իրացնելը

11
2200
9

Կեղծ ձեռնարկատիրություն

11
2200
10

Ակնհայտ հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված գույք ձեռք բերելը կամ իրացնելը

12
2400