Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ Քաղաքացիական իրավունք

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Երաշխավորությունը որպես պարտավորությունների ապահովման միջոց

20
4000
2

Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն-պրակտիկայի հաշվետվություն

25
5000
3

Հանրապետության նախագահի և պատգամավորների ընտրությունների արդյունքներով ընդունված որոշումների հետ կապված վեճերի լուծումը

9
1800
4

Համայնքային ծառայության թափուր պաշտոնն արտամրցութային կարգով զբաղեցնելու պայմանները

11
2200
5

Ենթաօրենսդրական նորմաստեղծ գործունեության և օրենսդրական գործունեության հարաբերակցությունը

10
2000
6

Դեպքի վայրի զննության տակտիկան

34
6800
7

Գործարարական գործունեության հատկանիշները և գործարարությամբ զբաղվելու անհրաժեշտ պայմանները ՀՀ-ում

15
3000
8

Ապապետականացումը և սեփականաշնորհումը ՀՀ-ում

23
4600
9

Քաղաքական իշխանության լեգիտիմությունը

20
2000
10

Սահմանադրությունների ժամանակակից մոդելները և դրանց հիմնական սոցիալական գործառույթները

11
2200