Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ Քաղաքացիական դատավարություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Հայցի հասկացությունը, տեսակները և տարրերը

20
4000
2

Քննչական միջնորդությոնների քննարկումը և լուծումը միջդատական վարույթում

12
2400
3

Դատախազական վերահսկողությունը մինչդատական վարույթի նկատմամբ

12
2400
4

Դատարանը որպես քրեական դատավարության սուբյեկտ

16
3200
5

Օրենքի և դատարանի առջև հավասարության սկզբունքը

14
2800
6

Դատարանի վերահսկողությունը մինչդատական վարույթի ժամանակ

26
5200
7

Դատաքննությունը քաղաքացիական դատավարությունում

12
2400
8

Իրեղեն ապացույցներ

12
2400
9

ՀՀ դատական համակարգը

22
4400
10

Գործը դատական քննության նախապատրաստելու փուլում դատավորի և կողմերի գործողությունները

11
2200